Aktualności

Klub Olimpiad Specjalnych „Elegant”

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka od wielu lat działa Klub Olimpiad Specjalnych „ELEGANT” Mosina. Obecnie do Klubu należy 31 zawodników, którzy regularnie trenują z  trenerami i działaczami, biorąc udział w zawodach w takich dyscyplinach jak: piłka nożna, pływanie, tenis stołowy, bocce, badminton, biegi przełajowe, dyscypliny lekkoatletyczne, MATP oraz jako jedna z nielicznych Klubów Olimpiad Specjalnych Wielkopolskie Poznań żeglarstwo i kajakarstwo.

Zawodnicy naszego Klubu cyklicznie biorą udział w zawodach rangi regionalnej oraz ogólnopolskiej. Od wielu lat jesteśmy organizatorami Regionalnych Regat w Żeglarstwie i Kajakarstwie, które odbywają się na Przystani Żeglarskiej w Dymaczewie Nowym.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hipoterapia

W ramach kompleksowej rehabilitacji prowadzonej w naszym Ośrodku raz w tygodniu gdy tylko pogoda nam na to pozwala odbywają się wyjazdy na zajęcia hipoterapii do zaprzyjaźnionej stajni. Hipoterapia jest ukierunkowanym działaniem terapeutycznym  służącym poprawie funkcjonowania w sferze fizycznej, emocjonalnej, poznawczej  i/lub społecznej, podczas którego, specjalnie przygotowany koń, stanowi integralną część procesu terapeutycznego.
Realizowana jest przez wykwalifikowanych instruktorów hipoterapii zgodnie z zaleceniami lekarza i we współpracy z rehabilitantami z naszego Ośrodka.

Oddziaływanie hipoterapii:

  1. Sfera fizyczna – podnoszenie ogólnej sprawności, normalizacja napięcia mięśniowego, torowanie prawidłowego wzorca chodu, poprawa koordynacji, zdolności motorycznych, poprawa równowagi, orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała, stymulacja czucia.
  2. Sfera emocjonalna – wzrost motywacji i akceptacji procesu terapeutycznego, zwiększenie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych.
  3. Sfera poznawcza – stymulacja odbioru wrażeń zmysłowych, poprawa percepcji wzrokowej i słuchowej, stymulacja uwagi, pamięci, myślenia, mowy, nabywanie i rozwijanie nowych umiejętności.
  4. Sfera społeczna – aktywizacja psychospołeczna, rozwijanie pozytywnych relacji społecznych, odpowiedzialności.

Natomiast gdy pogoda pozwala, dzieci również spacerują po okolicy lub szaleją na placu zabaw.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

HARMONOGRAM SPOTKAŃ KLUBU ABSOLWENTA 18-19

Drodzy Absolwenci!

 W najbliższą środę tj. 10 października 2018 roku ruszamy z kolejną edycją. UWAGA! Zmianie ulega godzina – spotykamy się o godz. 17:00. Spotkania nadal będą trwały 2h (do godziny 19:00).

 Pierwsza zbiórka w świetlicy szkolnej na ulicy Topolowej.

 Iwona, Agnieszka i Rafał

 Poniżej przedstawiamy harmonogram naszych spotkań, który z przyczyn niezależnych od nas lub innych może ulec zmianie w ciągu roku. O owych ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco.

 

PAŹDZIERNIK 10.10

24.10

LISTOPAD 07.11

21.11

GRUDZIEŃ 05.12

19.12

STYCZEŃ 09.01

30.01

LUTY 13.02

27.02

MARZEC 13.03

27.03

KWIECIEŃ 10.04

24.04

MAJ 08.05

22.05

CZERWIEC 12.06