„Dzień Wody” na Topolowej

Dnia 28 marca w szkole na ul.Topolowej odbyła się lekcja otwarta, której tematem był Światowy Dzień Wody. Celem spotkania było przypomnienie uczniom klas PP znaczenia wody w życiu człowieka, proporcji zasobów wody pitnej do słonej na kuli ziemskiej. Uczestnicy dowiedzieli się, jaki wpływ na środowisko wodne ma działalność człowieka. Uczniowie zapoznali się z sposobami oczyszczania ścieków. Uświadomili sobie jak ważne jest oszczędzanie wody w codziennym życiu oraz jej picie. Na zakończenie pod okiem nauczycielek wykonali doświadczenia ukazujące właściwości wody. Uczestnicy wykazali duże zainteresowanie tematem i aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Uświadomili sobie, iż woda jest niezbędna do przetrwania życia na ziemi i dlatego należy ją chronić.

                                                                             V Olejnicka, I. Konieczna.