O nas

Nauczyciele to oni wraz  z uczniami i rodzicami tworzą klimat szkoły.

Szkolnictwo specjalne wymaga ludzi o specjalnych cechach. Nasi nauczyciele właśnie tacy są. Twórczy i pełni  inicjatyw. Są jednym z filarów szkoły, rozległe kompetencje umożliwiają im prowadzenie rozlicznych zajęć dodatkowych. Część nauczycieli uczy jednocześnie w Szkole Podstawowej, Szkole Branżowej I Stopnia, Szkole Przysposabiającej do Pracy a dodatkowo prowadzi zajęcia wychowawcze w internacie, co dla uczniów jest niewątpliwie ogromnym komfortem.

 
W strukturze placówki funkcjonują:
 • Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
 • Szkoła Podstawowa
 • Gimnazjum
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Szkoła Branżowa I Stopnia
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
 • Oddziały Rewalidacyjno-Wychowawcze dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.
 • oraz Internat 
Obecnie ogółem do szkoły uczęszcza 120 uczniów. Głównie są to dzieci i młodzież z powiatu poznańskiego, choć mamy również grupę uczniów z powiatów ościennych.
W szkole prowadzone są specjalistyczne zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze, zajęcia w Sali Doświadczania Świata, oraz w nowoczesnej pracowni Biofeedback. Do dyspozycji uczniów pozostaje także pracownia Rezonansu Stochastycznego oraz sala do zajęć z Integracji Sensorycznej (SI). Uczniowie uczestniczą też w zajęciach z hydroterapii, dogoterapii i hipoterapii.
Na terenie Ośrodka dostępne są dla uczniów trzy świetlice szkolne, biblioteka oraz sala gimnastyczna, a także nowoczesna sala rehabilitacji wraz z bogato wyposażonym zapleczem.
Ośrodek posiada nowoczesną pracownię komputerową wyposażoną w drukarki laserowe, projektor multimedialny oraz mobilną tablicę interaktywną.
 
Opiekę nad naszymi uczniami sprawuje wykwalifikowana kadra: 
 • pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy
 • psycholog,
 • pedagog szkolny,
 • logopeda,
 • rehabilitanci,
 • oraz wykwalifikowana pielęgniarka.

Ośrodek proponuje swoim uczniom także bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych w formie warsztatów. Są to warsztaty:, tkackie, fryzjersko-kosmetyczne, miłośników żeglarstwa, miłośników koni, sportowe, młodego dziennikarza, artystyczne, wikliniarskie, komputerowe, teatralne, muzyczne, kronikarskie. Ponadto na terenie, mieszczącej się w pobliskich Sowinkach, Akademii Agroturystyki i Rękodzielnictwa uczniowie naszego Ośrodka uczestniczą w warsztatach ceramicznych i stolarskich.

Prężnie działa w naszej placówce Sekcja Olimpiad Specjalnych – Elegant, w ramach, której uczniowie odnoszą wiele sportowych sukcesów.

Wszelkie informacje na temat imprez i wydarzeń z życia naszych uczniów oraz efekty ich literackiej twórczości zamieszczane są w wydawanym w Ośrodku czasopiśmie szkolnym Notesik.

Ośrodek stawia też na integrację ze środowiskiem stąd duża liczba organizowanych przez nas imprez o takim charakterze. Imprezy te stwarzają możliwość promowania placówki w środowisku, a naszym uczniom dają szansę zaistnienia i zaprezentowania swoich wielorakich talentów.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej i dzielenia się z nami uwagami na temat zamieszczanych na jej łamach materiałów.