Dyrekcja Ośrodka

Dyrekcja ośrodka

  • mgr Bożena Mazur – dyrektor SOSW
  • mgr Anna Załuska-Kwiatek – wicedyrektor
  • mgr Renata Pawłowicz – wicedyrektor
  • mgr Jerzy Pelowski – kierownik internatu