Po szkole

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im.J.Korczaka w Mosinie uczniowie po zajęciach lekcyjnych mogą uczestniczyć w interesujących zajęciach dostosowanych do ich możliwości.

W SOSW działają:

Szkolny Teatr „Kółeczko”

Klub Olimpiad Specjalnych „Elegant”

Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku

Szkolne Koło Wolontariatu

Grupa „Sami Swoi”

Klub Absolwenta

Zajęcia i warsztaty:

Warsztaty ceramiczne

Warsztaty plastyczne w Galerii Miejskiej

Zajęcia pozalekcyjne