Klub Absolwenta

Dnia 16 października 2013 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Mosinie rozpoczął swą działalność Klub Absolwenta.  Założeniem Klubu jest objęcie oddziaływaniem terapeutyczno-wychowawczym  Absolwentów szkoły. Stwarzamy Absolwentom możliwość spotykania się z rówieśnikami, dbamy o rozwój społeczny, monitorujemy także sytuację po zakończeniu edukacji. Główny nacisk położony jest na rozwijaniu   kompetencji społecznych niezbędnych w codziennym życiu.

Spotkania odbywają  na świetlicy przy ulicy Topolowej 2.  Na pierwszym spotkaniu  w drodze głosowania obecnych na spotkaniu Prezesem Klubu została Natalia Bertman, a zastępcą Mariola Kubiak. Ustalony został także harmonogram spotkań, które będą się odbywały  co dwa tygodnie, w środy o godzinie 16.  W programie przewidujemy zajęcia zarówno artystyczne, ruchowe, a także wyjścia do kawiarni i wiele innych atrakcji.  W organizację spotkań zaangażowane są:  Agnieszka Górna oraz Magdalena Pytel.

Serdecznie zapraszamy Absolwentów do grona naszego Klubu! 

Opiekun Klubu

Magdalena Pytel

kontakt: magdalena.pytel4@gmail.com