Powitanie wiosny!!

Tradycyjnie 21.03 w szkole przy ul. Kościelnej odbyło się uroczyste powitanie wiosny i pożegnanie zimy. Uczniowie w tym dniu utrwalili swoją wiedzę na temat polskich zwyczajów i tradycji związanych z pierwszym dniem wiosny oraz ich znaczenia w dzisiejszym świecie.  Następnie wszystkie klasy wzięły udział w konkursie na najpiękniejszą marzannę. Polegał on na zespołowym (klasowym) wykonaniu kolorowej marzanny w ciągu 45 minut.Zaangażowanie wszystkich uczniów było tak duże, że efekt ich pracy zaskoczył członków jury do tego stopnia, iż nie potrafili wyłonić zwycięzcy.. Dlatego po długich i burzliwych naradach ustalono jednogłośnie, iż wszystkie klasy zajęły miejsce pierwsze i tym samym każdy uczeń otrzymał nagrodę rzeczową.

Marzanny natomiast nie zostały starym zwyczajem podpalone i wrzucone do rzeki, ale wbite w ziemię na terenie szkoły i przez kilka dni zdobiły nasze szkolne boisko, które dzięki temu nabrało kolorowych , wiosennych barw. WITAJ WIOSNO!!

Organizatorzy

Joanna Skoryna  i Danuta Surdyk