Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody, który obchodzimy 22 marca, został ustanowiony, aby uświadomić ludziom skalę problemów związanych z brakiem wody w niektórych rejonach świata oraz z marnowaniem wody w miejscach, w których jest jej jeszcze pod dostatkiem. Na lekcji otwartej, która odbyła się 22 marca 2019 przy ulicy Kościelnej uczniowie omawiali znaczenie wody w życiu człowieka, przyrody i całej planety.Pani Monika Jankowska przeprowadziła kilka eksperymentów z wodą ukazując i tłumacząc jej niezwykłe własności  fizyczne. Pani Ewa Urbaniak posługując się naczyniami, uświadomiła jak małe są zasoby wody pitnej na Ziemi – to mała łyżeczka w porównaniu z wiadrem wody słonej z mórz i oceanów. Omawialiśmy sposoby oszczędzania wody w domu oraz problem braku wody pitnej w wielu krajach świata. Film ukazujący wielokilometrową wędrówkę kobiet i dzieci  po wodę oraz konsekwencje zdrowotne braku czystej wody w krajach afrykańskich zrobił na uczniach duże wrażenie.

Bez wody nie moglibyśmy żyć, a marnowanie wody jest w dzisiejszych czasach problemem na dużą skalę, któremu trochę możemy zaradzić oszczędzając wodę.

                                                                                                                             Ewa Urbaniak  Monika Jankowska