Biblioteka

BIBLIOTEKA

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka

62-050 Mosina, ul. Kościelna 2

tel./fax 61 8 13 24 69 w. 5

e-mail: bibl.sosw@wp.pl

 

O T W A R T A   D L A    C I E B I E

C  O  D  Z  I  E  N  N  I  E

Godziny pracy biblioteki dostosowane są do godzin pracy szkoły. Umożliwiają dostęp do jej zbiorów zarówno podczas zajęć lekcyjnych, jak i po ich zakończeniu.

B  I B  L  I  O  T  E  K  A        Z  A  P  R  A  S  Z  A

Poniedziałek               8.00 – 14.30

Wtorek                       12.00 – 14.30

Środa                             8.00 – 14.30

Czwartek                    12.00 – 14.30

Piątek                            8.00 – 12.00

Filia biblioteki (budynek szkoły przy ul. Topolowej 2)

Wtorek                         9.00 – 11.00

Czwartek                      9.00 – 11.00

B  I  B  L  I  O  T  E  K  A

D  O  B  R  E     M  I  E  J  S  C  E     D  L  A       C  Z  Ł  O  W  I  E  K  A

W naszej bibliotece każdy uczeń może:

 • wypożyczać i przeglądać ciekawe książki,
 • korzystać z komputerów, multimediów i Internetu,
 • odrabiać zadania domowe,
 • szukać informacji na interesujące cię tematy,
 • pytać i znaleźć odpowiedź na nurtujące cię pytania,
 • poprosić o radę nauczyciela bibliotekarza,
 • zaprezentować swoje umiejętności i zainteresowania,
 • czuć się swobodnie i bezpiecznie,
 • brać udział w konkursach i imprezach czytelniczych,
 • pomagać w pracach biblioteczno-technicznych,
 • miło spędzić czas,
 • uśmiechać się,
 • pracować i odpoczywać w spokoju,
 • spotkać koleżanki i kolegów.