O Bibliotece

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka

62-050 Mosina, ul. Kościelna 2

tel./fax 61 8 13 24 69 w. 5

e-mail: bibl.sosw@wp.pl

 

“Biblioteka jest miejscem zaczarowanym,

blisko tu do bajki i prawdy,

do uśmiechu, do wzruszeń…”

                                (Barbara Lewandowska)

Biblioteka szkolna jest integralną pracownią Ośrodka i uczestniczy w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły. Stanowi dla uczniów i nauczycieli centrum informacyjne szkoły. Pełni rolę pracowni ogólnoprzedmiotowej wspomagającej realizację programów nauczania i wychowania oraz służy procesowi podnoszenia jakości pracy Ośrodka.

Biblioteka w pełni współpracuje z kadrą pedagogiczną:

  • w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej,
  • w dokształcaniu i doskonaleniu się ,
  • w gromadzeniu zbiorów,
  • w rozbudzaniu zainteresowań czytelniczych,
  • w popularyzowaniu literatury,
  • w rozwijaniu kultury czytelniczej i społecznej uczniów,
  • w przygotowaniu uczniów do korzystania z informacji,
  • w przezwyciężaniu trudności uczniów w uczeniu się i nabywaniu kompetencji niezbędnych w dorosłym życiu,
  • w opiece nad uczniami, kierując się zasadą partnerstwa, pomocy i wzajemnego zrozumienia.

Nasza biblioteka poprzez swą działalność jest miejscem, gdzie każdy uczeń może znaleźć coś dla siebie, i co ważne , każdy może tutaj spędzić czas w trakcie przerwy oraz przed i po lekcjach. Każdy uczeń w bibliotece jest potrzebny i akceptowany  poprzez udział w różnych imprezach czytelniczych organizowanych dla całej społeczności szkolnej.

W roku szkolnym biblioteka współorganizuje szkolne imprezy i uroczystości, konkursy recytatorskie, ortograficzne, literackie da uczniów z poszczególnych etapów edukacyjnych. Relacje z tych wydarzeń zamieszczane są w zakładce AKTUALNOŚCI na stronie głównej Ośrodka.

Od września 1991 roku biblioteka udostępnia swoje zbiory. Znajduje się w budynku szkoły przy ul. Kościelnej 2 (II piętro, sala nr 19). Zajmuje dwa pomieszczenia: wypożyczalnię i czytelnię z wolnym dostępem do półek.

Ponadto biblioteka prowadzi Wypożyczalnię Pomocy Dydaktycznych , w której zgromadzone są środki dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uzyskane z projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nasza biblioteka to ważne miejsce w szkole. Biblioteka jest potrzebna i przyjazna na co dzień.