Skład Samorządu Uczniowskiego

Na początku  września w roku szkolnym 2018/2019 odbyły się wybory do SU.
Skład Samorządu Uczniowskiego przedstawia się następująco:
  • Przewodnicząca – Karolina Przezbórska kl.VIII
  • Zastępca przewodniczącej – Mikołaj Lejman kl.VII
  • Członkowie: Patryk Grześkowiak, Alicja Miedzińska, Łukasz Szaferski, Paweł Kaczor, Wiktoria Schlachcikowska.
Opiekun SU: Dorota Staszak