Zapraszamy na „ZABAWĘ Z GLINĄ”

PRACOWNIA CERAMICZNA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO

im. J. Korczaka w MOSINIE ORGANIZUJE V TURNIEJ RZEŹBIARSKI POD HASŁEM

„ZABAWA Z GLINĄ”

W tym roku tematem przewodnim będzie sztuka współczesna. Konkurs odbędzie się 17.05.2019 i przeznaczony jest dla placówek szkolnictwa specjalnego (szkół, ośrodków, warsztatów). Początek konkursu o godzinie 10.00 w pracowni Centrum Agroturystyki i Rękodzielnictwa w Sowinkach. Do uczestnictwa w turnieju zapraszamy dwuosobowe zespoły wytypowane przez  placówki. Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży rzeźby jako dziedziny sztuki, rozwijanie wyobraźni przestrzennej oraz wymiana doświadczeń między uczestnikami konkursu. Udział w konkursie prosimy zgłaszać telefonicznie pod nr 785-610-721 – pani Magdalena Albrecht – Walczak do 5 maja 2019 roku,

lub e-mail  malbrechtd445@gmail.com

Regulamin V  Turnieju Rzeźbiarskiego Mosina 2019

„ZABAWA Z GLINĄ”

 1. Organizatorem V edycji Turnieju Rzeźbiarskiego jest SPECJANY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY IM.JANUSZA KORCZAKA W MOSINIE
 2. Turniej Rzeźbiarski jest formą bezpośredniej rywalizacji.
 3. Przeznaczony jest dla szczególnie uzdolnionych artystycznie uczniów SZKÓŁ SPECJANYCH,  OŚRODKÓW, WARSZTATÓW. Przyjmujemy maksymalnie 2 osoby  z placówki.
 4. Turniej Rzeźbiarski ma na celu rozpropagowanie techniki rzeźbiarskiej oraz wyłonienie najzdolniejszych młodych ludzi, którzy chcą skonfrontować swoje umiejętności tworzenia w przestrzeni.
 5. Uczestnicy zgłaszają swój udział przez wypełnienie karty zgłoszeniowej.
 6. Nieprzekraczalny termin zgłaszania uczestników: 5 maja 2019 roku, na adres malbrechtd445@gmail.com, lub telefonicznie 785- 610- 721 Magdalena Albrecht – Walczak
 7. Termin turnieju: 17 maja 2019.
 8. Uczestnicy Turnieju przybywają na miejsce na własny koszt. Opiekunowie i osoby towarzyszące nie mogą przebywać w sali, w której będzie odbywał się  turniej.
 9. Zmagania trwać będą od godziny 10.00 – 12.00 na terenie pracowni ceramicznej w Centrum Agroturystyki i Rękodzielnictwa w Sowinkach.
 10. Uczestnicy turnieju wykonają pracę na temat, który będzie ogłoszony w dniu turnieju, o godzinie 10.00.
 11. Podczas dwugodzinnego turnieju uczestnicy mogą przerywać pracę w dowolnym momencie, jednak nie mogą konsultować się z opiekunami.
 12. Podczas przerw w pracy, uczestnicy mogą skorzystać z posiłku przygotowanego przez Organizatora.
 13. Każdy uczestnik będzie pracował przy osobnym stanowisku. Miejsca w sali będą losowane.
 14. Materiałem rzeźbiarskim będzie glina szamotowa.
 15. Każdy uczestnik będzie miał do dyspozycji ograniczoną porcję gliny. Można we własnym zakresie przywieźć inne narzędzia.
 16. Zaleca się założenie stosownego ubioru, lub użycie odzieży ochronnej.
 17. Zakończenie zmagań turniejowych o godzinie 12.15. Wtedy Jury Turnieju przystąpi do oceny prac. Członkowie jury mogą wcześniej przyglądać się pracy uczestników.
 18. Około godziny 13.00 nastąpi ogłoszenie wyników Turnieju Rzeźbiarskiego.
 19. Przewiduje się nagrodzenie trzech pierwszych miejsc.

Wszystkie prace pozostają własnością Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im . J. Korczaka w Mosinie.

Po zgłoszeniu się na adres mailowy, otrzymają państwo kartę zgłoszenia uczestnika.

Zapraszamy na „ZABAWĘ Z GLINĄ”

Organizator:

Magdalena Albrecht – Walczak

SOSW im. J. Korczaka w Mosinie